Přečtěte si: Vzdělávání z pohodlí domova Projekt Zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pedagogických ...
Aktuální projekty
CZ.1.07/1.3.04/04.0004
Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií
Logo projektů Středočeského kraje
V současné době občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.
Specifické cíle projektu:
  1. Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ posílením profesních kompetencí učitelů ZŠ.
  2. Podpora učitelů v jejich osobním růstu sdílením příkladů dobré praxe ostatních kolegů.
  3. Zvýšení motivace učitelů ZŠ k dalšímu vzdělávání využitím zajímavých a časově dostupných forem vzdělávání.
  4. Poskytování dostupné on-line metodické podpory učitelům Středočeského kraje a vytvoření nových možností spolupráce pro vzájemně se učící učitele.
  5. Zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií učiteli pro sebevzdělávání.
Podpora pedagogů bude mít několik forem:
Velkou přidanou hodnotou projektu je unikátnost nabízených nástrojů pro DVPP (např. virtuální hospitace, webináře). Využívání moderních technologií pro komunikaci a vzdělávání učitelů umožní časovou flexibilitu a nižší finanční zátěž.
Projekt je realizován od 29. 8. 2012 do 28. 2. 2013
V současné chvíli probíhá komunikace s přihlášenými školami do projektu – vybírají se hodiny pro natáčení, domlouvají se zájemci pro e-learningové kurzu. Realizační tým domlouvá s odborníky přípravu webinářů a odborných textů pro e-learningové kurzy.
Manažer projektu: PhDr. Stanislava Krčková
Koordinátor a metodik: PaedDr. Karel Tomek
Finanční manažer a metodik: Mgr. Anna Doubková
Adresa kanceláře
VV21, o. s. Přemyslova 745 273 06 Libušín